• مۇراجەتنامە
 • زاۋۇت
 • مۇراجەت
 • ئېچىملىك سۇ
 • پۇتۇن

  ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺩﺍﯞﻟﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ

  مەنبە :
  يوللانغان ۋاقىت : 13:18 12-09-2017
  تەھرىر : مىھراي
  چوڭ
  ئوتتۇرا
  كىچىك
  خەت چوڭ - كىچىكلىكى >>


  ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯜﻧﯜﻣﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺩﺍﯞﻟﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ؟ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ.

  1.ﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﺪﺭﻭﻣﺎ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ

  ﺗﯘﺧﯘﻣﺪﺍﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﮬﻮﺭﻣﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﮔﻮﺭﯨﺰﻭﻧﺘﺎﻟﺴﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺵ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﺪﺭﻭﻣﺎ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﮬﻪﻳﺰ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺋﺎﺯﯨﻴﯩﺶ، ﮬﻪﻳﺰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺶ، ﮬﻪﻳﺰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ، ﮬﯚﻝ ﺋﯩﺴﺴﯩﺶ، ﺗﻪﺭﻟﻪﺵ، ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰﻟﯩﻖ، ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﻗﻠﯩﻖ، ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺷﺎﻻﯕﻠﯩﺸﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﭖ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﮬﻮﺭﻣﻮﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪﯗ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﮬﻮﺭﻣﻮﻥ ﯞﻩ ﭘﺮﻭﮔﯧﺴﺘﯩﻨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﮔﻮﺭﯨﺰﻭﻧﺘﺎﻟﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﺸﻪﭖ، ﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﺪﺭﻭﻣﺎ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻳﺪﯗ.

  2. ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﺋﯚﺳﻤﯩﺴﻰ

  ﭼﻪت ئەل ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﺋﯚﺳﻤﯩﺴﻰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ، ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺋﯚﺳﻤﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﮕﻪﻥ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﺋﯚﺳﻤﯩﺴﻰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﭽﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ %50 ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

  3. ﺋﺎﻕ ﻗﺎﻥ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﺋﺎﺯﯨﻴﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ

  ﺋﯚﺳﻤﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﺍ، ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺭﺍﻙ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯞﯦﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﺎﻕ ﻗﺎﻥ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﮕﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﭽﻪ، ﮬﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻨﯧﻞ ﺋﯧﺴﺘﯩﺮﺍﺩﯨﺌﻮﻟﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ، ﺭﺍﺩﯨﺌﺎﺗﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻕ ﻗﺎﻥ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﺋﺎﺯﯨﻴﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

  4. ﺗﯜﻛﻠﯜﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ

  ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﻛﻰ ﺟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺴﺘﻮﺳﺘﯧﺮﻭﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﻮﺭﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﮔﻮﺭﯨﺰﻭﻧﺘﺎﻟﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﮬﻮﺭﻣﯘﻥ ﺗﯧﺴﺘﻮﺳﺘﯧﺮﻭﻧﻨﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ.

  5. ﮬﻪﻳﺰ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ

  ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻓﯩﺰﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﺰ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍ ﻧﯧﺮﯞﯨﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﺗﯘﺭﺍﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ، ﺑﺎﺵ ﻗﯧﻴﯩﺶ، ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰﻟﯩﻖ، ﺋﻮﯕﺎﻱ ﭼﺎﺭﭼﺎﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﺴﻪ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﭗ، ﮬﻪﻳﺰ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺪﯗ.

  6. ﺩﺍﺱ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ

  ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﮬﻪﻳﺰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ، ﻗﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ، ﺋﻮﯕﺎﻳﻼ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪ، ﯞﯨﺮﻭﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺩﺍﺱ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﮬﻪﻳﺰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﻨﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ، ﻗﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯﻟﯩﺘﯩﭗ، ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﺪﯗ.

  7. ﺭﯦﻤﺎﺗﯩﺰﻣﺴﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ

  ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ، ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺭﯦﻤﺎﺗﯩﺰﻣﺴﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺴﺎ، ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺭﯦﻤﺎﺗﯩﺰﻣﺴﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﺴﻪ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

  8. ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘ ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴەﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﺎﺵ

  ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘ ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴەﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﺴﻪ، %90 ﻗﺎﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺩﻭﺭﺍ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ 2~1 ﺗﺎﻝ ﺋﯩﭽﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. 5~3 ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﭖ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ 8 ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ 12 ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ قېتىم ﺋﯩﭽﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﯘﮬﯩﻢ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ، ﻛﯧﻠﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﻗﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﮕﻪ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ. ﻗﺎﻥ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﻗﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯩﭽﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

  «شىنخۇا ئاگېنتلىقى»

  مەزمۇن ئاستى 660-50
  كۈرۈش4
  كۈرۈش بەت3
  توك پار
  مۇشۇ تۈردىكى ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر
  بەخىت دوختۇر خانىسى