• مۇراجەتنامە
 • زاۋۇت
 • مۇراجەت
 • ئېچىملىك سۇ
 • پۇتۇن

  ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺗﻼﺷﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﯓ

  مەنبە :
  يوللانغان ۋاقىت : 12:26 07-09-2017
  تەھرىر : مىھراي
  چوڭ
  ئوتتۇرا
  كىچىك
  خەت چوڭ - كىچىكلىكى >>


  ﺷﯩﻨﺨﯘﺍ ﺗﻮﺭﻯ،«ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﯧﺰﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﺭﻯ »ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ: ﻳﯩﯖﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺋﯧﺘﯩﺰﯨﺪﺍ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﺗﯧﻴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﮬﺎﯞﺍ ﺋﯚﺗﯜﺷﯜﺷﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺗﯧﺮﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ،ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﻣﯘﻧﺒﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﺵ، ﺳﯘ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻪﺳﻠﯩﮭﻪﻟﯩﺮﻯ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﻏﯘﺗﻼﺷﻨﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﺘﯩﭗ، ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﭙﯘﯓ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﺘﯩﭗ، ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻮﻝ ﮬﻮﺳﯘﻝ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﻮﻏﯘﺗﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:

  ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﭖ، ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﯧﺮﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﻪﯞﯨﺘﻰ 15 ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯩﺘﯧﺮ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺗﯧﺮﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻧﺪﻩ، ﺗﯧﺮﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ، ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﯨﺸﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﺸﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺗﯧﺮﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﻪﯞﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯩﺘﯩﭗ، ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﺵ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ، ﻛﯜﺯﻟﯜﻙ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﺍ،ﺗﯧﺮﯨﻠﻐﯘ ﻗﻪﯞﯨﺘﯩﻨﻰ 40~25 ﺳﺎﻧﺘﯧﻤﯩﺘﯩﺮﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

  ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﻚ ﺋﻮﻏﯘﺗﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ. ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﺘﺎ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ، ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﻚ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ، ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ. ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﺗﺘﺎ ﺋﻮﻏﯘﺗﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﻭﺕ، ﻓﻮﺳﻔﻮﺭ، ﻛﺎﻟﯩﻴﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺩﺍﻧﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﭖ، ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺳﯘ، ﺋﻮﻏﯘﺕ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯨﺪﯗ. ﺋﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻏﯘﺗﻼﺷﻨﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ. ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

  ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺋﻮﻏﯘﺗﻰ ﺗﯧﺮﯨﺶ: ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺋﻮﻏﯘﺗﻰ ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮﺍﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﻭﺗﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﺘﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻛﯚﻙ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ، ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ﭘﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﯘﺗﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﻜﻠﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺯﻭﺕ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

  ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯧﺮﯨﺶ. ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻨﻰ ﺋﯘﺩﺍ ﺗﯧﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻼﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ، ﺷﻮﺭﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺯﯨﻴﺎﻧﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺮﺍﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺗﯧﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺗﯜﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﺕ ﺳﯜﻣﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ، ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺧﻮﺭﺍﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻠﯩﺘﯩﭗ، ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺋﯧﺘﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

  ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯧﺮﯨﺸﺘﺎ ﻗﯩﭽﺎ، ﻛﯚﻙ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻓﻮﺳﻔﻮﺭ، ﻛﺎﻟﯩﻲ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺳﯘﻣﯘﺭﯛﭖ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ %34~%14ﮔﯩﭽﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﻠﯩﭗ، ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻓﻮﺳﻔﻮﺭ، ﻛﺎﻟﯩﻲ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻳﺪﯗ.

  ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯧﺮﯨﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯧﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺳﯩﻞ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﻜﯧﺮﯨﺖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ،«ﻛﯧﺴﻪﻝ» ﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﯧﺮﯨﺶ ، ﻗﺎﺭﺍﺗﻤﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.

  ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﮬﯚﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﻟﯩﻖ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﮬﺎﻙ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﯘﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ. ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ، ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ، ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺟﺎﻳﻼﺭ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﺕ-ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﻏﯘﺗﻠﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

  «شىنخۇا تورى»

  مەزمۇن ئاستى 660-50
  كۈرۈش4
  كۈرۈش بەت3
  توك پار
  مۇشۇ تۈردىكى ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر
  بەخىت دوختۇر خانىسى