• مۇراجەتنامە
 • زاۋۇت
 • مۇراجەت
 • ئېچىملىك سۇ
 • پۇتۇن

  ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﻣﺎﻕ «ﻗﺎﺭﺍ» ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻼﺭ

  مەنبە :
  يوللانغان ۋاقىت : 15:36 31-08-2017
  تەھرىر : زۇھرە
  چوڭ
  ئوتتۇرا
  كىچىك
  خەت چوڭ - كىچىكلىكى >>

  ﺷﯩﻨﺨﯘﺍ ﺋﺎﮔﯧﻨﺘﻠﯩﻘﻰ خەۋىرى: ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ، ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﯞﻩ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﻛﯩﺮﻣﻪﻛﺘﻪ. ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻣﻮﻟﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ. ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻻﺭﻣﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻗﺘﺎ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼﺭ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ، ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﯩﺴﯧﺮﻯ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ. ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻗﺘﺎ.

  ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ. ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺧﯘﺵ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

  ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﻜﯜﭺ

  ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﻰ Quirky ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﺒﺎﺏ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ. ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻮﺧﯘﻡ ﻗﯧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.

  ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﭗ، ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺱ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﺗﻮﺧﯘﻣﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻻﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ، ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ، ﺗﻮﺧﯘﻡ شاكىلىدىكى ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ LED ﻟﯩﻚ ﭼﯩﺮﺍﻍ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻰ 14 ﺗﻮﺧﯘﻣﻨﻰ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

  ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﭼﯚﮔﯜﻥ

  ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺭﯨﺘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻱ، ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻧﺎﭼﺎﺭﻻﺷﻤﺎﻗﺘﺎ. ﺑﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﭼﯚﮔﯜﻧﻨﯩﯔ ﺳﯧﻐﯩﻤﻰ 720 ﻣﯩﻠﻠﯩﻤﯧﺘﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﯚﻙ ﭼﯩﺶ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻥ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻐﺎ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻥ ﺩﯦﺘﺎﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﭼﯚﮔﯜﻥ ﺋﯩﻨﺪﯗﻛﺴﯩﻴﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺳﯘ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﭼﯚﮔﯜﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻳﯧﻨﯩﭗ، ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎﻥ ﺳﯘﻏﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ. ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

  ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭ ﺯﺍﻛﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺳﯧﻠﯩﻨﭽﯩﺴﻰ

  ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﻛﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ؟ ﺑﯘ «HatchBaby» ﻣﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺯﺍﻛﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯗ.

  ﺑﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺯﺍﻛﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻥ ﺩﯦﺘﺎﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ، ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻕ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﯞﻩ ﺳﯘ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺯﺍﻛﺎ ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﺵ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﺭﻟﯩﻘﻰ، ﺑﯘ ﺯﺍﻛﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ، ﭼﻮﯓ-ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍ ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﺎﺗﺎ- ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

  ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻣﯧﯟﻩ ﺳﯩﻘﯩﺶ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ

  ﺳﯩﺰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻥ ﺩﯦﺘﺎﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﯟﻩ ﺳﯩﻘﯩﺶ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﯩﺰ. ﺳﯩﺰ ﻣﯧﯟﻩ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﯟﻩ ﻛﻪﺳﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﻣﯧﯟﯨﻨﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ «Juicero» ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﺪﯨﻦ ﺯﺍﻛﺎﺯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺯﺍﯞﯗﺕ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ، ﭘﻮﭼﺘﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ، ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺯﺍﻛﺎﺯ ﺗﺎﻟﻮﻧﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯜﻙ ﻣﯧﯟﻩ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻣﯧﯟﻩ ﺳﯜﻳﻰ ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﺧﯘﺩﺩﯨﻲ ﺑﻪﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺗﻮﺭ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

  ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﭘﯩﭽﺎﻕ-ﯞﯨﻠﻜﯩﻼﺭ

  ﺑﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﭘﯩﭽﺎﻕ- ﯞﯨﻠﻜﯩﻼﺭنىڭ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﻛﯚﻙ ﭼﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺍﻕ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

  مەزمۇن ئاستى 660-50
  كۈرۈش4
  كۈرۈش بەت3
  توك پار
  مۇشۇ تۈردىكى ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر
  بەخىت دوختۇر خانىسى