• مۇراجەتنامە
 • زاۋۇت
 • مۇراجەت
 • ئېچىملىك سۇ
 • پۇتۇن

  ﺋﯚﻱ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ

  مەنبە :
  يوللانغان ۋاقىت : 13:05 17-08-2017
  تەھرىر : مىھراي
  چوڭ
  ئوتتۇرا
  كىچىك
  خەت چوڭ - كىچىكلىكى >>


  1.ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻧﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﯓ. ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻏﻨﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﺵ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻍ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

  2. ﻛﯚﺭﻛﻪﻣﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﯓ.

  ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﺘﯧﻤﺘﺮ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﻤﯘ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ, ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺟﺎﮬﺎﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﻻﻳﯩﮭﻪﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ.

  3.ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺟﺎﮬﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ.

  ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ, ﺋﯘ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﺘﻨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯ ﺟﺎﮬﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﮔﻪﯞﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ, ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﯔ, ﺋﯘﺳﻠﯘﺏ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ.

  4. ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺋﺎﺳﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﻙ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺋﯧﺴﯩﯟﻩﺗﻤﻪﯓ.

  ﺋﯚﻱ ﺑﯧﺰﯨﮕﻪﻧﺪﻩ, ﻻﻳﯩﮭﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ. ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺋﺎﺳﻘﺎﻧﺪﺍ, ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻮﺭﺯﯗﻧﺘﺎﻝ ﺗﯜﺯ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.

  5. ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﺗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻩﯕﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﯓ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺭﻩﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ, ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ,ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺟﺎﮬﺎﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺷﻪﺧﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ.

  6. ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﻤﺎﯓ.

  ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻨﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯘ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﻛﻪﻣﻠﯩﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ, ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺰﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﺘﯜﺭﻣﻪ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ, ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻤﺎﻱ, ﺋﻪﻛﯩﺴﯩﭽﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

  7.ﭘﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﺭﻧﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ. ﮔﻪﺭﻧﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺗﻮﺭﯗﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ, ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯦﺮﯨﺰﻩ ﺗﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﯩﻼ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﮔﻪﺭﻧﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺭﯗﺱ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ, ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ, ﺋﯚﻱ ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯗ.

  8.ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯚﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ. ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻱ ﺑﯩﺰﻩﻛﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻱ ﺟﺎﮬﺎﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ, ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ, ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻱ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﮬﻪﻡ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﻧﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ, ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.


  «شىنخۇا ئاگېنتلىقى»

  مەزمۇن ئاستى 660-50
  كۈرۈش4
  كۈرۈش بەت3
  توك پار
  مۇشۇ تۈردىكى ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر
  بەخىت دوختۇر خانىسى